Van de werkgroep GGZ

In maart 2015 is de werkgroep GGZ van het samenwerkingsverband GEZ Heuvelrug van start gegaan. In deze werkgroep zitten de POH-GGZ’ers van de aangesloten huisartsen (Audrey Kenter, Ingrid Korenromp, Ellen van der Klugt, Esther Rooijakkers en Paul Westerman), alsmede Ernst Jan Wind en Leo van Eeden.

Wij vergaderen op de 3e dinsdag van de maand van 11 tot 12 uur in Driebergen en spreken dan over onderwerpen die wij in gezamenlijkheid vanuit onze expertise kunnen aanbieden en ontwikkelen voor onze patiënten. Hieronder een overzicht van de belangrijkste onderwerpen die wij op de rol hebben (gehad).

In de afgelopen maanden hebben wij E-health en Running Therapie op de kaart gezet. Bij E-health hebben wij 2 aanbieders van digitale modules (oa op het gebied van angst, depressie, werk, opvoeding, relatie) voor een presentatie uitgenodigd en hebben daarna de keuze gemaakt om met Minddistrict in zee te gaan. Vanaf augustus loopt dit aanbod en zijn er al patiënten die een module doorlopen. Het voordeel hiervan is, dat patiënten dit in eigen tijd kunnen doen en er voor een behandeling minder face-to-face contacten nodig zijn. E-health wordt ook door zorgverzekeraars gepromoot en bekostigd.

Wat Running Therapie betreft: in het voorjaar hadden wij een pilotgroep, die gedurende 10 sessies aan de slag is gegaan om de lichamelijke conditie te verbeteren. Het idee daarachter is, dat dit ook positief effect kan hebben op het eigen zelfbeeld en de stemming. Welnu, uit de evaluatie bleek dit inderdaad het geval. De pilotgroep was erg enthousiast. In september is een nieuwe najaarsgroep van start gegaan, met 9 deelnemers. De Running wordt bekostigd via groepsconsult bij patiënten die zijn aangesloten bij een van de deelnemende huisartsen aan de GEZ Heuvelrug. Maar we hebben ook deelnemers die een andere huisarts hebben. Zij betalen een eigen bijdrage.

Momenteel zijn wij in de werkgroep bezig met een patiënttevredenheidsonderzoek en een depressie-richtlijn. Het patiënttevredenheidsonderzoek gaat zich richten op patiënten met depressieve klachten. De vragen die wij hen via email (of andere wijze) willen gaan voorleggen zijn gericht op tevredenheid over de behandeling, bejegening tijdens de behandeling en tips bij behandeling. Voor de te ontwikkelen depressie-richtlijn bestaat draagvlak bij de huisartsen. Zodra deze gereed is (naar verwachting voor het einde van het jaar), dan zal de richtlijn bij wijze van bijscholing (incl. mogelijke accreditatiepunten) worden aangeboden aan de huisartsen.

Voor de komende tijd staat verder het thema “eenzaamheid” op de rol. In onze werkgroep gaan wij brainstormen en best practices met elkaar vergelijken, om te bezien of wij ook hiervoor een aanbod kunnen maken, waarmee patiënten geholpen kunnen worden.

Kortom, veel activiteiten in een werkgroep waar ook veel gelachen wordt 😉 Wat dat betreft is psychologie een prachtvak, waar je veel mee kunt doen. Ook in de huisartsenpraktijken !

19-10-2015

Paul Westerman,

Voorzitter werkgroep GGZ