Doelstelling

Doelstelling van de stichting is het stimuleren, faciliteren en ondersteunen  van geïntegreerde eerstelijnszorg in het gebied van de Utrechtse Heuvelrug, het ontwikkelen van beleid voor de eerstelijnszorg, gezamenlijk met andere aangesloten disciplines aanspreekbaar zijn voor vertegenwoordiging en het maken van afspraken met o.a. zorgverzekeraars en overheden.

De stichting laat zich vertegenwoordigen door het bestuur en een ambtelijk secretaris.