Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat minimaal uit drie personen,
waarvan tenminste één huisarts.

Het huidige bestuur is als volgt samengesteld:

mw A.C. Littooij, huisarts voorzitter
Ö. Yasar, apotheker secretaris
A.W. de Heij, huisarts penningmeester
mw H.W.L. de Ruiter, fysiotherapeut lid
E.J. Wind GEZ coördinator